BTK73.DK -

btk73.dk - Kolding - BordtennisKlub anno 1973

Idræts bygningen


29. oktober 2008
Fritidschef Frank Jørgensen orienterede om udviklingsplanen for fritids- og idrætsområdet i Kolding Kommune. Frank Jørgensen oplyste, at der p.t. ikke er truffet politiske beslutninger om Idrætsbygningens fremtid, men vurderede dog, at foreningerne på sigt skulle forberede sig på at fraflytte Idrætsbygningen, men der er p.t. ikke konkret tidsperspektiv.
 
For at være på forkant med en eventuel udflytning anmodede Frank Jørgensen foreningerne om en tilbagemelding på de enkelte foreningers ønske om bl.a antal m2, nødvendige bade- og toiletfaciliteter og fysisk placering af eventuelle nye lokaler. Foreningerne bør samtidig tilkendegive, såfremt man helst vil forblive i de nuværende lokaler i Idrætsbygningen.Det blev aftalt, at brugerrådet påtager sig opgaven med at kontakte samtlige foreninger i Idrætsbygningen og efterfølgende meddeler Kultur- og Idrætsforvaltningen, hvilke ønsker foreningerne har til fremtidige lokaler
 

Skema udgået

 
» Spørgeskema til klubberne (DOC)
» Svar fra BTK 73 (DOC)
» Svar fra klubberne (DOC)
» Svar til Fritidschefen (DOC)