BTK73.DK -

btk73.dk - Kolding - BordtennisKlub anno 1973

Privatlivspolitik


Privatlivspolitik for BTK 73  (Ændret d. 24.5.2018)

BTK 73s dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

BTK 73 (CVR: 31550998) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Morten Johansen

Adresse: Agertoften 13, 6000 Kolding

Telefonnr.: 40157233

Mail: mbjbtk73.post.tele.dk

Website: btk73.dk