BTK73.DK -

btk73.dk - Kolding - BordtennisKlub anno 1973

Kontingent


Regler for ind- / udmeldelse
Indmeldelse:  Der gives 14 dages prøvetid. 

Kontingent udgør pr. halvår:  

Senior:     kr. 550,-

Ungdom: kr. 275,-

60+:          kr. 275,- (60+ betaler normal Senior-kontingent ved træning:  tirsdag aften/ lørdag)  

Deltagelse i stævner/turneringer kræver licens:
Dette betales yderligere, med 50 % af spilleren og 50 % af klubben.  (Beløb afhænger af ratingtal)

Kontingent opkræves inden for hvert halvår.  01.01 – 30.06 og 01.07 – 31.12

Licens opkræves i det halvår, hvor der er blevet tegnet licens for den enkelte spiller

Udmeldelse: Afleveres dette dokument ikke i udfyldt stand, opkræves kontingent iht. ovennævnte.