BTK73.DK -

btk73.dk - Kolding - BordtennisKlub anno 1973

Generalforsamling 2017 Tirsdag 29. august kl. 19.30

Oprettet: august 2, 2017  
Kategori Nyheder fra BTK73

Du/I indbydes hermed til generalforsamling.

Vi ser gerne at forældre til unge medlemmer deltager.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Turneringsledernes beretning
4. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse ifølge klubbens vedtægter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Fastsættelse af klubbens kontingent
9. Eventuelt
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle restancefri medlemmer.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal mødte medlemmer.
Simpel flertal er afgørende på generalforsamlingen.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for BTK 73

Comments are closed.