BTK73.DK -

btk73.dk - Kolding - BordtennisKlub anno 1973

Referat fra generalforsamling

Oprettet: september 16, 2015  
Kategori Nyheder fra BTK73

BTK 73´s generalforsamling
Tirsdag 8. september 2015
1. Dirigent: Jesper Laursen

2. Formandens beretning: Kaj Olsen fortalte om de forskellige aktiviteter klubben havde deltaget i:
Instruktøruddanelse K2, Landsmesterskaber, Bordtennisskole, ”Det´batter for de 8-12 årige, hjælpetræner-ordningen, renovering af Idrætsbygningen, sodavandssalg.

3. Turneringsledernes beretninger: Jørgen orienterede om DGI/JBTU for ungdom samt DGI Sønderjylland for ungdom. Steen orienterede om JBTU for seniorer. Den nye turneringsform er blevet modtaget med blandede følelser. Steen er betænkelig, om vi stiller for mange hold i seniorrækkerne.

4. Aflæggelse af regnskab: Det reviderede regnskab blev godkendt.

5. Indkomne forslag: Ingen

6. Valg af bestyrelse: Kasserer Jan Andersen ønskede ikke at genopstille. Frederik Andersen blev foreslået og valgt. Jørgen takkede Jan for 20 års godt arbejde. Kaj Olsen, Jørgen Kristensen, Steen Haaning, Niels Berrig, Henri Rix og Søren Carstensen fortsætter alle i bestyrelsen. Suppleanter: Sune Hornshøj-Svensson og Jesper Laursen.

7. Valg af Revisor og revisorsuppleant: Allan K. Pedersen og Jesper Laursen.

8. Fastsættelse af kontingent: Kontingent fortsætter uændret. Spillerne og klubben betaler hver 50 % af licensen.

9. Eventuel : Holdlederne blev opfordret til at tage ansvar samt sørge for, at resultater bliver indtastet. Husk at skrive kampnummer på holdsedlen. Doublen spilles som kamp nr. 1. Holdlederne kontakter Jørgen for at blive registrerede.
Julefrokost: Lørdag 12. december
Dato for klubmesterskab afventer JBTU´s turneringsplan.
Også i næste sæson arbejdes der på at finde en løsning på sodavandssalget.
Næste bestyrelsesmøde afholdes i ”Pulterkammeret”. Formanden takkede for god ro og orden.

Referenter: Jørgen Kristensen og Kaj Olsen

Comments are closed.