BTK73.DK -

btk73.dk - Kolding - BordtennisKlub anno 1973

Årets klub 2014: BTK 73

Oprettet: juni 14, 2014  
Kategori Nyheder fra BTK73

For at kunne indstilles – og vinde – prisen som årets klub skal klubben med succes have gennemført en enkeltstående aktivitet af særlig karakter og med generel interesse for dansk klubbordtennis. Det kan også være en klub, der med succes har gennemført særlige aktiviteter for en eller flere medlemsgrupper. Eller det kan være en klub, der har et bredt sammensat tilbud af aktiviteter til sine medlemmer, og som herigennem har skabt en velfungerende klub.

Årets_Klub_2014_BTK_73_Kolding
Fotograf: Carsten Egeholt

På BTK 73’s hjemmeside findes et Norm- og værdisæt, der synliggør medlems-, ledelses-, og trænerforpligtelser, der gælder ”både i klubbens egne lokaler og når man repræsenterer klubben udadtil – i alle sammenhænge, herunder ved stævner, i holdturneringen m.v.”
I Norm- og værdisættet kan det læses at ”BTK 73 tager sig pænt af nye medlemmer, der kommer til klubben og hjælper dem tilrette” og næste punkt ”BTK 73’s medlemmer skal alle bidrage til et positivt fællesskab” måske det er heri, at noget af årsagen til klubbens medlemsmæssige fremgang på + 42 skal findes. Af klubbens medlemsmæssige sammensætning kan det ses, at klubben tydeligvis har rigtigt godt fat i de yngste bordtennisspillere, hvor de yngste spillere op til 12 år udgør 31 medlemmer af klubbens i alt 82 medlemmer (38%). Fortjenesten for fremgangen skal selvfølgeligt tillægges hele klubben, men her skal fremhæves to personer. Formand Kaj Olsen er en ildsjæl, der gerne indgår samarbejde med de lokale skoler for at udbrede kendskabet til bordtennis og klubbens engagerede ungdomstræner Rune Risgård.
At indgå samarbejde med de lokale skoler har for klubben også betydet, at klubben med formand Kaj Olsen i spidsen har indgået samarbejde med Taps Skole, der er en skole for autister fra 6. til 10 klasse. Samarbejdet er indgået som en del af DHIFs projekt ”Skolesport Leg, liv og læring”, hvor Kaj Olsen i første omgang tog ud på skolen for at træne de af skolens elever, der havde valgt bordtennis som valgfag. Efterfølgende har skolens elever fået deres eget hold i klubben, hvor Kaj Olsen fungerer som trænere sammen med en af skolens lærer. Kaj Olsen har i forbindelse med samarbejdet været meget opsøgende i forhold til viden om autister og har også deltaget i et trænerkursus specielt tilrettelagt målgruppen.

Comments are closed.